POLITIETS UNGDOMS KLUB

I daglig tale kaldt PUKPUK

PUK har mange forskellige aktiviteter, både for drenge og piger.

At være PUK medlem betyder, at man er i kontakt med nogle voksne (politifolk), som i samarbejde med skole og forældre gerne vil være med til at få de unge modnet og holdningsbearbejdet, således at de kan få en god start på ungdomslivet.

Vores filosofi er at skabe et godt miljø, hvor de unge møder politibetjente, som de bliver fortrolige med. Vi har maksimalt fem børn pr. voksen, hvilket er med til at styrke tilliden og skabe plads til den enkelte.

Vi tror på, at denne mentor model er med til at hjælpe de unge i den rigtige retning i deres liv.

PUK har eksisteret siden 19521952

Den 4. februar 1952 blev Politiets Ungdoms Klub grundlagt. I starten dyrkedes der idræt i gymnastiksalene på skolerne på Vesterbro. I februar 1953 fik vi vores egne lokaler på hjørnet af Skelbækgade og Sønder Boulevard.

I 1965 var der etableret 3 klubber

– én på Vesterbro, én på Nørrebro og én på Amager. I PUK var bl.a. ansat pædagoger, psykologer og politifolk. Disse tre afdelinger fungerede til starten af 80’erne, hvor PUK, af forskellige årsager, blev lukket. Kort tid efter blev PUK åbnet igen, men denne gang i en anden form. I stedet for at fungere som tre klubber, blev der etableret aktiviteter i lokalområdet. Alle aktiviteter havde, som idag, udgangspunkt i idræt såsom svømning og fodbold.

I dag har vi 8 klubber

som spreder sig over hele Københavns politikreds. Der er aktiviteter på Amager, Frederiksberg, Vesterbro, Nørrebro og Valby, og aktiviteterne består af boldspil, gokart, motocross, vægttræning, svømning m.m.

Endvidere råder PUK over nogle klublokaler på Politigården.

PUK har i dag ca. 30 politifolk

som er ansat i deres fritid til at udføre kriminalpræventivt arbejde med PUK’s 70-90 medlemmer.

Samtlige instruktører gør et formidabelt arbejde for de unge mennesker, og både børn, forældre og andre voksne værdsætter dette arbejde meget højt.

Læs om hvad vi laver med vores medlemmermedlemmer

I aktiviteten arbejder vi på, at medlemmerne får skabt et godt indbyrdes sammenhold.

 At køre motocross kræver, at drengene samarbejder og hjælper hinanden.

PUK-Nørrebro mødes fast hver tirsdag i svømmehallen ved Institut for Idræt på Nørre Allé.