E-SPORT

“Vores ønske er at vi kan finde nogle unge mennesker som ønsker at indgå i en mentorordning og i sociale  relationer med andre unger mennesker med fælles interesse for E-sport”

Vi er interesseret i unge mennesker med en fornuftig tilgang til ungdomslivet, men som måske mangler voksenhjælp eller sunde fritidsinteresser.

Om E-Sport

PUK E-sport er en del af et alternativt klubtilbud, hvor fællesinteressen for E-sport, men også gode relationer og styrkelse af andre færdigheder, er i højsædet. Der vil blive planlagt andre aktiviteter uden for matriklen med fokus på mentaltræning og fysiske udfordringer.

Fokus er, at kunne indgå i sociale relationer, høste viden, erfaring og råd fra andre medlemmer og mentorer samt benytte PUK som et værested, hvor fællesinteresser kan dyrkes i et miljø, hvor de unge møder politibetjente, som de kan blive fortrolige med. 

Det skal understreges, at PUK E-sport ikke vil være et fristed for utilpassede unge med en kriminel løbebane. Ydermere vil der være nogle grundlæggende spilleregler, som skal overholdes, såfremt man ønsker at være en del af PUK E-sport.

praktisk information

Klubben

Det er et krav at man selv kan transportere sig til/fra PUK ved egen eller forældres hjælp. Tilbuddet er gratis.


møde info

Vi mødes torsdag eftermiddag i PUK lokalerne på Politigården, Otto Mønsteds Gade.

målgruppe

Børn mellem 10-16 år (5-10 klasse)

sæson

Vi mødes som udgangspunkt hele året med forbehold for jul og sommerferie.

kontakt

For spørgsmål eller input:

Rasmus Saabye

Email RSA004@politi.dk

Tlf: 93501218