I DAGLIG TALE KALDT PUK

PUK består af ca. 30 politifolk,politifolk, som er ansat i deres fritid til at udføre kriminalpræventivt 
arbejde med PUK’s medlemmer.

Vi henvender os til både drenge og piger, og har aktiviteter i hele Københavns Politikreds. 

Aktiviteterne består af både boldspil, gokart, bordtennis, motorcross og svømning.

Vores bidragsydere

Politiets Ungdoms Klub vil gerne rette en varm tak til nedenstående fonde, legater og andre,
der med deres støtte har muliggjort PUK’s arbejde blandt børn og unge i 2022 .

Carl August og Jenny Andersens Fond
De Spannjerske
Legater 
Det Warburgske Legat
Dorte, Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond
Ellen Hørups Fond
Fonden af 1982
Generalkonsul
Einar Høyvalds Fond
Generalkonsul
Jens Olsens Fond
Grosserer Andreas Collstrop og Søn
Hannibal Sanders Fond
Kbh Kommunes fællesfond til fordel for børn og unge
Ketner Fonden
Krogagerfonden
Lund/Bugge Fonden
Mads Kokholms Fond
Pallsbøll-Fonden
Per Henriksens Fond Tranes Fond
Saltbækvig Fonden
Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns Fond
Tranes Fond
William og Hugo Evers fond