I DAGLIG TALE KALDT PUK

PUK består af 27 politifolk, som er ansat i deres fritid, til at udføre kriminalpræventivt arbejde
med PUK’s medlemmer.

Vi henvender os til både piger & drenge og har aktiviteter i hele Københavns Politikreds.
Aktiviteterne består af både boldspil, gokart, bordtennis, motorcross og svømning. 

Vores bidragsydere

Politiets Ungdomsklub vil gerne rette en varm tak til nedenstående fonde, legater og andre, der med deres støtte har muliggjort PUK’s arbejde blandt børn og unge i 2020.


Carl August og Jenny Andersens Fond
Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond
Fonden af 1982
Generalkonsul
Einar Høyvalds Fond
Generalkonsul
Jens Olsens Fond
Grosserer Andreas Collstrop og Søn
Kbh Kommunes fællesfond til fordel for børn og unge
Lund/Bugge Fonden
Mads Kokholms Fond
Pallsbøll-Fonden
Saltbækvig Fonden
Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns Fond
Det Warburgske Legat
William og Hugo Evers fond
De 10 gamle Legater