KONTAKT

Info om medlemskab i PUK
Trine Lehmann Møller
Email: TLM002@politi.dk 

Daglig leder af PUK
Bent Balthzer Sørensen
Email: bentsoerensen39@msn.com

Fundraiser
Tore Højer Broge
Email: THB003@politi.dk

Økonomi
Nicolai Carlsen
Email: NCA002@politi.dk