FORMÅL

PUK´s FORMÅLPARAGRAF

Af vedtægterne for politiets Ungdoms Klub fremgår, at formålet med arbejdet bl.a. er:

At gennemføre kriminalitetsforebyggende foranstaltninger over for børn og unge, som ikke umiddelbart er tilbøjelige til at deltage i almindeligt klub- og foreningssamvær.

At igangsætte andre aktiviteter, der har betydning for forebyggelse af kriminalitet.

Den opgave forsøger PUK´s instruktører, der alle er politifolk, at løse på forskellige måder.

At være PUK medlem betyder, at man er i kontakt med nogle voksne, som i samarbejde med skole og forældre gerne vil være med til at få de unge modnet og holdningsbearbejdet, således at de kan få en god start på ungdomslivet.

PUK´s arbejde finansieres af fonde og legater, og det er vores håb, at der fortsat vil blive set med velvilje på de ansøgninger, som sekretariatet sender ud om støtte til aktiviteterne.