OM PUK

PUK har mange forskellige aktiviteter, både for drenge og piger.

At være PUK medlem betyder, at man er i kontakt med nogle voksne (politifolk), som i samarbejde med skole og forældre gerne vil være med til at få de unge modnet og holdningsbearbejdet, således at de kan få en god start på ungdomslivet.

PUK´s arbejde finansieres af fonde og legater, og det er vores håb, at der fortsat vil blive set med velvilje på de ansøgninger, som sekretariatet sender ud om støtte til aktiviteterne.